I den systemiske terapi er formålet at ændre samspillet – kommunikationen i en social gruppe –eller i en familie-, så gruppens medlemmer får en mere tilfredsstillende tilværelse.

  • Individet opfattes som en del af et større system.
  • Hvordan opfatter de enkelte i systemet det de andre siger eller gør.
  • Den ”kloge” kan gøre sig dummere for at skjule broderens problemer i skolen.
  • Tankemønstre i familien.
  • Samspilmønstre
  • Hvad er det for en rolle du har?
  • Hvad er det for en rolle du har fået?
  • Hvilken rolle har den anden?
  • Reagerer du sådan over for andre end x?

Hvordan er din relation til andre? er den tilfredsstillende?