NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering.

N – neuro – sætter fokus på tanker, sansning, følelser og adfærd.

L – lingvistisk – sætter fokus på sprogmønstrene som udtrykker måden at tænke på og dermed personligheden.

P – programmering – sætter fokus på det enkelte menneskes kodning af oplevelser og erfaringer i nervesystemet.

NLP er et koncentrat af mønstre i kommunikation og forandring. NLP er en værktøjskasse, fyldt med bl.a. praktisk anvendelige kommunikationsredskaber. NLP viser en forståelse for, at nervesystemet har sit eget sprog, dette sprog er nemlig vores tanker og følelser. Alle disse tanker og følelser er bearbejdet ud fra vores egen unikke model af verden. I NLP går behandleren ind, sammen med klienten og ændrer på denne model af verden – den model der ikke er hensigtsmæssig for klienten – og gør den hensigtsmæssig, så adfærd og beslutninger bliver positive og givende.

Basis for NLP er at modellere ”det der virker”, ”det der gør de bedste bedre”, så andre kan lære at ”gøre” det samme. Fokus er derfor ”at gøre” – at træne og arbejde med kommunikationsfærdigheder og omsætte teori til praksis.

NLP bygger på en teori om, at ethvert menneske er unikt, med sin egen ”model af verden”. Har vi respekt og forståelse for de forskelligheder vi mennesker rummer, kan vi opfatte kommunikation som et