Handlinger, Adfærd, Reaktioner, Ydre adfærd

Adfærdsterapi bygger på forstærkning af den ønskede adfærd og manglende forstærkning af uønsket adfærd . Man bygger også på rollemodeller, idet terapeuten er genstand for imitation. Sammen med adfærdsterapeuten kan man f.eks. gennemspille rollespil over konfliktadfærd.

Der arbejdes med selvtillidstræning og med desensibilisering, hvilket er en metode til at nærme sig noget angstvækkende gradvist.

Hvordan reagerer du?

Hvad udløser din reaktion?

Hvad får du ud af at reagere sådan?

Hvad foretog du dig?

Hvad gjorde du?