• I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys – for skift i temperatur. Nogle mærker tydeligt vandets temperatur ved eks. bad, en grad kan sagtens gøre en stor forskel. Kører man bil, er det ofte på med solbrillerne, da lyset kan virke skarpt – selv i gråvejr.
 • Skift fra sommer til vintertid eller omvendt kan virke voldsomt, og det kan tage lang tid at tilpasse sig den nye tid. Dette naturligvis også med rejser med tidsforskel.
 • Skiftning mellem årstiderne kan nogle også reagere på.
 • Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end hos andre.
 • Man kan være mere følsom over for kaffe, for sult, tørst, medicin – hvor man mærker virkning og bivirkning ved mindre dosis – man kan være mere påvirket af smerte, lyst, træthed.
 • Ofte er det meget nødvendigt at passe spise tider, det er bedst at spise hver tredje time, da kroppen ofte reagerer meget voldsomt på sult.
 • Sukker er ofte det helt store problem, der kan nemt dannes sukker afhængighed. Når man spiser sukkerholdige ting, bliver man nemt høj, eller har bare brug for regelmæssig tilførsel.
 • Der kan være tendenser til allergi på mange forskellige områder.
 • Fuldmåne kan være belastende og resultere i dårlig søvn.
 • Uorden er ofte en meget belastende faktor, det giver uro og kaos i hovedet.
 • Nogle kan være meget følsomme overfor berøring, andre kan have ekstra stor nydelse ved berøring.
 • Der er større tendens til vinterdepression hos Særligt sensitive.
 • Forandringer er en virkelig udfordring, så snart noget nyt skal indføres er det virkelig en forandring og giver meget uro. Det tager ofte længere tid at vænne sig til forandringen.Det GODE ved at være fysisk sensitiv er, at vi opfanger fine dufte, hører meget mere detaljerede lyde,