Den Personlige side.

Rigt indre liv både i følelser og tanker, ofte tankemylder

Reflekterer ekstra meget over næsten alting

Der er stort talent for at ville filosofere, for at ville trænge dybere ind i ting

Stor begavelse og kreativitet

God evne til at forestille sig ting og træffe gode beslutninger

Valgsituationer kan ofte være ekstra krævende overfor den særligt sensitive

Humør påvirker meget overskuddet til at kunne være nuanceret

Har man oplevet noget specielt, kan manglende overskud ofte få en sensitiv til at male det hele sort, og endda grundigt

Ens forestillingsevne er meget intens og er ofte overvældende

Følelser kan opleves meget voldsomme og omskiftelige

Der er ofte meget levende drømme og tendens til dagdrømmeri

Forestillinger kan virke flyvske og kaotiske, fordi personen får mangeartede indtryk samtidig