Hypnose

Hypnose kræver ikke fra din side nogen forberedelse. Under hele forløbet, guider og støtter jeg dig i dybeste respekt for dig og hele tiden opmærksom på, hvad der er bedst for dig lige i nuet. Jeg arbejder ikke kun på at løse dit problem, men også på at ændre dit adfærdsmønster, samtidig med, at jeg giver dig øgede ressourcer. Således sikrer vi sammen, at du kan undgå lignende problemer i fremtiden. I første session, finder vi sammen problemet, hvad det belaster dig med, og hvad du evt. positivt kan sætte i stedet. Første session varer ca. 100 min. Efterfølgende sessions varer ca. 75 min. Det kan være nødvendigt med op til tre behandlinger indenfor samme problem.

Lad mig slå fast, hvad hypnose og trance ikke er:

 • Hypnose/hypnoterapi handler ikke om at ”tage kontrollen” over andre.
 • Det handler ikke om hypnotisørens stærke vilje.
 • Det handler ikke om hypnotisørens ”gennemtrængende blik”.
 • Trance er ikke en ”bevidstløs” tilstand.
 • Du kommer ikke til at ”glemme” alt hvad der er foregået i trancen.
 • Trance er ikke en unaturlig tilstand.

Hypnose og trance er:

 • Trance er en helt naturlig tilstand, som hjernen benytter kreativt.
 • Trance opstår i alle mennesker ca. hver 1½ time, hver eneste dag.
 • Du vil som udgangspunkt huske alt hvad der er foregået.
 • Trance er en tilstand af intenst fokuseret opmærksomhed.
 • Hypnose er at guide andre til en vidunderlig, afslappet tilstand.
 • Hypnose øger klientens valgmuligheder i livet og giver klienten større kontrol over sit liv.

Under hypnose arbejder jeg udelukkende med dit ubevidste sind.

Begrænset

 • Ca. 7 informationer ad gangen
 • Logisk
 • Lineært (følge en fast orden)
 • Spørger hvorfor
 • Tænker
 • Vågent
 • Bevidste bevægelser
 • Opmærksom på nuet
 • Prøver at forstå problemer
 • Sætter kursen
 • Viljestyret
 • Analytisk (specifikt)
 • Kognitiv indlæring (erkendelsesmæssig)
Ubegrænset

 • Alt andet
 • Intuitivt
 • Associativt (tankeforbindelse)
 • Ved hvorfor
 • Føler
 • Sovende drømmende
 • Ubevidste bevægelser
 • Rummer hele din fortid frem til nu
 • Kender løsninger
 • Følger kursen
 • Automatisk
 • Syntetiserende (skaber helhed)
 • Eksperimental indlæring
Børnehypnose Børn i alderen 4 – 12 er meget nemme at hypnotisere. Børn har ikke den skepsis som voksne har. Børn er spontane og altid klar til nye udfordringer.

Børne hypnose foregår bedst uden forældrenes tilstedeværelse. Forældrene er med langt hen ad vejen, og når tillid er etableret, arbejder jeg alene sammen med barnet omkring problemet.

Børn opnår meget hurtigt gode resultater.

Problemer der er gode til hypnose: dårligt selvværd, stammen, tichs, mobning, vrede, sorg, traumer, indre uro, indlæringsvanskeligheder, smerter og meget mere.Efter hver børne hypnose, udarbejder jeg et manuskrip til forældrene, så de hjemme kan arbejde videre med hypnosens mål.