Særligt Sensitive Fyn er en frivillig forening. Særligt Sensitive Fyn er en lokal forening under HSP foreningen. Særligt Sensitive Fyn drives af en styregruppe på fem frivillige kvinder, vi brænder alle for at udbrede kendskabet til karakter trækket – at være særlig sensitiv – vi er alle fem særligt sensitive i forskellige grader. Vi arrangerer foredrag, workshops, samtalegrupper samt deltager i alle former for nye ting indenfor karakter trækket. Vi arbejder også meget på at få drejet det at være særligt sensitiv ( HSP – high sensitiv person) langt væk fra noget der ligner diagnoser. Vi vil meget gerne have HSP ned hvor det hører til, nemlig accepten af, at det er en måde at være på, tjae det kan vel sammenlignes med der er A og B mennesker…….., og der er særligt sensitive mennesker. Mange særligt sensitive menneskers adfærd kan i overstimuleret tilstand ligne noget belastende, men med indsigt, forståelse og respekt for sin måde at være på, forsvinder overstimulationen, og det belastende er væk. Jeg er en af drivkræfterne i Særligt Sensitive Fyn, og det er jeg meget stolt af.

Logo-searligt-sensitiv-fyn