Er du særligt sensitiv ?

Det er ikke kun en ud­for­dring at være særligt sensitiv. Hvis du indretter dig hen­sigts­mæs­sigt i hverdagen, kan du få stor gavn af dette per­son­lig­heds­træk. Læs artiklen med en af Psy­ki­a­tri­fon­dens nære sam­ar­bejds­part­ne­re. Hvis man er særligt sensitiv, er man … Read More

1 2